РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Комикон, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КомиконСистеми за енергиен мениджмънт и мониторинг

► Измерване в реално време на енергийни и технологични параметри.

► Дистанционно отчитане на мерители.

► Разнообразие от комуникационни протоколи.

► Архивиране, справки, графики.

► Събиране на аналитични данни.

► Планиране на електрическата енергия за доставка.

► Разпределяне на енергийните разходи.

► Управление на компенсиращи товари.

► Разкриване на неефективен разход на енергия.

► Определяне на енергийния дял в себестойността.

► Съкращаване на енергийните разходи и подобрен енергиен мениджмънт.


КОМИКОН, София 1715, Младост 4, ул. Ал. Паскалев
Битов комбинат, ет. 2, Тел.: 02 974 4324

www.comicon.bgTop