Конференция на ГБИТК за водородната индустрия очерта важни насоки за бъдещето на енергийния сектор в България

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 6, 2021 • 26.10.2021

На 20 октомври 2021 г. Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира с подкрепата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) хибридна конференция на тема: "Водородната индустрия – добри практики от Германия. Нови възможности за развитие на България".

Д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, откри събитието и посочи, че концепцията за "водородна икономика" и "декарбонизирана Европа" става стратегически приоритет за устойчиво развитие на Европа. Поради това той е важен фактор за намирането на решение за постигане на целта на Европейския зелен пакт за неутралност по отношение на климата до 2050 г. — с нулеви нетни емисии на парникови газове.

Официалните лица, които взеха участие в конференцията, бяха Щефан Рьокен, пълномощник министър и заместник-посланик в Посолството на Федерална република Германия в България и Теодор Радонов, ръководител на офиса на ЕИБ в София.

Модератор в първия панел бе Фердинанд Елзесерот германската консултантска фирма energiewaechter, с която ГБИТК си партнира по линия на Експортната инициатива "Енергия" на германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката.

В първата част всички участници имаха възможност да се запознаят с немския опит в областта на водородните технологии. Бяха представени проекти, които дадоха за пример част от постиженията на германската икономика по отношение на устойчивото производство, съхраняване и използване на водород като решение за пренос и съхраняване на енергия. Показан беше успешният пример за сътрудничество между наука и индустрия в процеса на преструктуриране на индустрията благодарение на иновативни пилотни проекти.

Д-р Себастиан Боле, ръководител звено "Енергийна политика, пазар на електроенергия, възобновяема енергия" при Асоциацията на германските индустриално-търговски камари DIHK, подчерта, че водородът е ключов фактор за германската икономика. В Германия 60% от енергийните ресурси все още се дължат на газ и петрол. Стремежът е чрез Националната стратегия за водорода и предприетите проекти те да се заменят с устойчиви източници на енергия.

Андреас Лиер, управляващ директор на BASF България, представи примери от химическата промишленост в Германия за устойчиво електрифициране, както и предизвикателствата и възможности в областта на зеления водород. В момента водородът все още се произвежда предимно от изкопаеми горива, което генерира големи количества въглероден диоксид. Представени бяха работещи примери за производството на водород от възобновяеми източници. Г-н Лиер също така акцентира върху значението за съвместната работа върху Стратегия за водорода на ЕС за постигането на климатично неутрален съюз и преструктуриране на икономиката чрез устойчива трансформация.

Радослав Миков, партньор във Волф Тайс София и председател на Специализираната комисия "Енергетика" при ГБИТК и енергиен експерт, пое модерацията на втория панел, фокусиран върху това къде е България и има ли място у нас за водородните технологии по пътя към енергийната трансформация и постигане на енергийна сигурност без въглищни централи.

Бяха представени общите политики за развитие на водородната икономика, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и заложеният в НПВУ проект за изграждане на инфраструктурата за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България. Това е един проект, който ще положи основата на водородната икономика на страната.

Бяха разгледани мерките по отношение на алтернативните енергийни ресурси, заложени в Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация и Стратегията за развитие на малки и средни предприятия, в това число установяване на секторите, в които най-бързо и лесно може да се постигне преминаването към алтернативни енергийни източници, развитието на приоритетни сектори като мехатроника и чисти технологии и др.

След изложенията на всички лектори се проведе дискусия между представителите на политиката, науката и бизнеса относно шансовете и предизвикателствата пред българската водородна икономика.

Top