Конференцията за енергийна ефективност и възобновяема енергия се проведе за 13-и път в София

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2017

Mежду 7 и 9 март т. г. се състоя 13-oто издание на международната конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ & ВЕ), организирана от Виа Експо. Паралелно с форума се проведоха и конференциите Smart Cities, посветена на интелигентните градове, и Save the Planet с фокус върху управлението на отпадъци. Над 40 лектори от 11 държави участваха в трите събития.

ЕЕ & ВЕ стартира с приветствие от зам.-министъра на енергетиката Константин Делисивков. Конференцията включваше специална сесия, посветена на геотермалната енергия, по време на която Робърт Гаврилиуч от Европейския геотермален съвет представи потенциала за оползотворяване на геотермалната енергия в Балканските страни и запозна присъстващите с възможностите за финансиране на такива системи.

Джулиет Нюсън от Международната геотермална асоциация обясни същността и необходимостта от разработването на геотермални системи за топлофикационни мрежи, а Васил Коликовски от Българска термопомпена асоциация обсъди отоплението с термопомпи в страната, при което се наблюдава ръст за периода 2010-2017 г. Георги Чавдаров от Европейската инвестиционна банка представи начини за съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове.

Сред акцентите на Smart Cities бе презентацията на гръцка компания, реализирала пилотен проект в община Илиуполи за комплексна система от интелигентни измервателни уреди, която следи енергоинтензивността в сградите, интегрира данните за потребление на вода и газ, предлага мониторинг и управление за по-разумно потребление.

В рамките на Save the Planet, която премина под знака на концепцията за кръгова икономика, Стефани Шайдл от Европейската биогаз асоциация говори за предимствата на анаеробното разлагане на утайки от отпадъчни води и производство на енергия от тази суровина.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top