Коника Минолта България, Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

ВЕИ енергетикaФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2024 • 16.04.2024

Дарина Георгиева, Акаунт мениджър в Коника Минолта България
Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор
Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния секторДарина Георгиева, Акаунт мениджър в Коника Минолта България, пред сп. Енерджи ревю

Коника Минолта България е дружество със собствена търговска, маркетингова и техническа структура, част от глобалния бранд за иновативни бизнес решения с близо 22 000 патента за технологични иновации Konica Minolta. С представителства в над 150 държави и с над 2 млн. клиенти, брандът Konica Minolta се свързва с надеждност и високо качество на предоставяните решения и услуги. Компанията е безспорен лидер в осигуряването на цялостни решения за управление на корпоративни документни и печатни работни процеси, иновативни технологии за полиграфическия бранш и платформи за дигитално работно място. В последните години Konica Minolta бързо успя да спечели позицията и на надежден партньор за интелигентно видеонаблюдение за различни сфери на бизнеса с цел превенция или анализ на различни масиви от данни.

Дарина Георгиева е Акаунт мениджър в Коника Минолта България от 3 години. Ориентиран към резултатите професионалист с доказан опит в управлението на клиенти и развитието на бизнеса в големи предприятия в Пловдив и региона. Умее да изгражда и поддържа стратегически взаимоотношения, да стимулира растеж на приходите и да надхвърля целите за ефективност чрез иновативни решения в интелигентното видеонаблюдение.

 

Какво ви стимулира да изградите интелигентно решение за видеонаблюдение на соларни паркове?

Ние вярваме, че енергийният сектор е от решаващо значение за бъдещето и развитието на обществото. В този контекст, соларните паркове играят ключова роля като източник на чиста и възобновяема енергия. Нашата мисия е да създадем иновативни и интелигентни решения, които да подпомагат устойчивото развитие на енергийния сектор и да допринесат за защитата на околната среда. Чрез внедряването на интелигентни системи за видеонаблюдение ние помагаме на нашите клиенти да подобрят сигурността, да оптимизират оперативните си процеси и да повишат ефективността на своите съоръжения. Нещо повече, ние им предоставяме инструмент, с който да защитят тези критични енергийни активи от заплахи за сигурността, като пожари и вандализъм, особено предвид отдалечените им местоположения.

 

Разкажете за опита ви в изграждането на системи за видеонаблюдение в соларни паркове.

Имаме богат опит в областта на смарт видеонаблюдението и технологичните иновации, както и в изграждането на напълно индивидуални решения, отговарящи изцяло на потребностите на клиента. В тази връзка реализирахме успешно множество проекти за изграждане на системи за видеонаблюдение в соларни паркове. Те са изцяло проектирани с фокус върху интегрирането на висококачествено оборудване и софтуерни платформи, базирани на AI, за автоматизация и ефективен мениджмънт на оперативните процеси. Към всеки един проект подхождаме строго индивидуално спрямо спецификите на обекта, изискванията на клиента, стратегията за бъдещо надграждане на системата за видеонаблюдение, но и прилагаме добрите практики, които познаваме не само в България, а и в Европа, като част от глобалното семейство на Konica Minolta.

 

Опишете технологията зад решението.

Технологията зад нашето решение е базирана на водещите иновации на немската компания Mobotix в областта на видеонаблюдението. За проектите ни използваме високотехнологична конфигурация от специално разработени за нуждите на клиента термални IoT камери с високочувствителни сензорни модули и последно поколение PTZ Lidar камери със светкавично бърз автофокус. С помощта на специализиран софтуер, базиран на изкуствен интелект, се генерират сигнали само за реални събития при навлизане в периметъра. Системата е изградена по начин, който позволява на операторите бързо и лесно да управляват и анализират големи обеми данни за постигане на оптимална ефективност и сигурност. Иновативната технология предоставя безкомпромисна защита на обширните соларни паркове с оптимален брой камери, съобразен за максимално покритие.

 

Какви бяха ключовите цели, които се стремяхте да постигнете при изграждането на система за видеонаблюдение?

За нас е от решаващо значение да вникнем в изискванията и очакванията на клиента и да ги реализираме в едно работещо решение, което да отговаря на най-високите стандарти в бранша. Когато стартираме по проект за изграждане на система за видеонаблюдение, винаги взимаме предвид отправната концепция за развитие на клиента. При реализирането на проекти винаги следваме нашите цели за:

  • Качество и надеждност – всички хардуерни компоненти и материали за изграждането на решението притежават нужните сертификати, удостоверяващи изключителна издръжливост при всякакви условия и гарантиращи продължителен период на експлоатация. Всичко това в условията на дълга гаранция, което предоставя пълно спокойствие относно надеждността на системата.

  • Превантивна защита от пожари и висока киберсигурност – термалните камери на Mobotix разполагат с най-чувствителните термосензори на пазара и благодарение на аналитичните си функции могат да подпомогнат превенцията от пожари, като не се разчита на преглеждането на записи при вече минало събитие. Всичко това постигаме при най-висока степен на киберсигурност.

  • Устойчиво партньорство и доверие – винаги сме на разположение! Осигуряваме своевременна и професионална поддръжка, гарантирайки непрекъсната работа на изградената система за видеонаблюдение.

  • Интелигентност и иновативност – камерите на Mobotix позволяват лесна интеграция с други системи, което гарантира цялостна автоматизация на процеса по охрана на периметъра.

 

Кои са предизвикателствата, с които се сблъсквате при изграждането на решение, за да отговорите на най-високите стандарти в сектора?

Всеки проект има своите характеристики, затова е нужно да се подходи индивидуално. При изграждането на високонадеждна система за периметрово видеонаблюдение се взимат предвид спецификите на терена, мащабът и метеорологичните условия в региона. Спрямо тях подбираме компонентите с внимание и прецизност към всеки детайл – специално разработени сензори, оптимално разположение на камерите, технология за монтаж, гарантиращи висока издръжливост и софтуер за видеомениджмънт. Въпреки всички предизвикателства, които един проект може да има, всеки един етап в изграждането на решението се планира изключително прецизно, за да може то да работи безкомпромисно в своята цялост.

 

Какви са целите ви за устойчивост и социална отговорност при изграждането на проекти за видеонаблюдение в соларни паркове?

Нашето сътрудничество с партньорите ни в енергийния сектор се основава на споделена визия за устойчивост. Ние сме обединени в общ ангажимент за опазване на околната среда и напредъка на решенията за възобновяема енергия. Възможността на нашата система за превантивно известяване за пожар отговаря на изискванията им, че освен техните проекти, от потенциални рискове са защитени околната среда, обществото и всички, с които работят. Заедно проправяме пътя към по-зелено бъдеще, демонстрирайки, че отговорните бизнес практики и екологичното съзнание могат да вървят ръка за ръка.

 

Какви са вашите текущи проекти за изграждане на системи за видеонаблюдение в соларни паркове?

Радваме се, че сме част от развитието на този динамичен сектор, както и от реализацията на най-мащабния проект в България – ФЕЦ Гълъбово. Заедно със SUNTERRA имаме изграден и утвърден партньорски подход, който ни позволява да реализираме проекти с висок стандарт на качество и ефективност. Като резултат от успешната съвместна работа до момента, вече работим върху изграждането на система за видеонаблюдение на друг проект на компанията – ФЕЦ Карлово, който по територия и технически предизвикателства е аналогичен на ФЕЦ Гълъбово.


 www.konicaminolta.bg

 

 

 

 Top