Контролтест, Крум Алексиев: Инвестирането в специалисти е основен приоритет за нас

Газ, Нефт, ВъглищаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2020 • 01.09.2020

Контролтест, Крум Алексиев: Инвестирането в специалисти е основен приоритет за нас

Крум Алексиев, управител на Контролтест, пред сп. Енерджи ревю

 

През т. г. Контролтест отбелязва 25-годишен юбилей. Кои фактори доведоха до стабилната позиция, която компанията заема на българския пазар?

Контролтест ООД днес е водещата българска компания, предлагаща широк диапазон услуги за контрол на метали и съоръжения. Портфолиото на компанията включва разрушаващ и неразрушаващ контрол, контрол на качеството на продукти, материали и съоръжения, диагностика, контрол на електрически уредби и съоръжения и технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане и съоръжения под налягане съгласно Директиви 2010/35/EU и 2014/68/EU.

ПОДОБНИ СТАТИИ

БАСЕЛ, д-р инж. Димитър Белелиев: Бизнес форумът "Електроиндустрия 2024" е платформа за диалог в процеса на трансформация в бранша

Елхим-Искра, Росен Димитров: Целта ни е до 2028 г. да използваме само възобновяема енергия

Евро Стийл Трейд, Васислав Стоилков: Създадохме решение за третиране на важни видове батерии, които досега не се рециклираха у нас

Visteon, Емил Динев: BMS системите стават все по-търсени предвид прехода към електрификация

European Energy, Веселин Георгиев: Имаме опита и възможността да допринесем за дълбоката индустриална декарбонизация в страната

Астра Биоплант, Димитър Минчев: С всяка изминала година надграждаме стратегията си за устойчивост с все по-амбициозни иновации

Интер Експо Център, Ива Герасимова и Десислава Николова: Новото изложение Green Energy ще представи перспективите в енергийния сектор

С много труд и целеустременост през тези дълги години успяхме да създадем име на компания, осигуряваща висококачествен продукт. Доверието в качеството на нашите услуги е най-важното ни предимство, благодарение на което компанията заема своята стабилна позиция на съвременния пазар. Това доверие е спечелено с много труд и постоянство, за да можем сега да кажем, че нашият успех се основава на дългогодишните усилия за изграждане на добрата ни репутация. Стремим се да запазим и да подобряваме тази репутация, като бъдем честни, отговорни и се отнасяме с уважение към нашите клиенти, партньори и служители.

 

Кои са ключовите приоритети в дейността Ви към момента и как се промениха те през годините?

Инвестицията в специалисти е един от основните приоритети в работата ни. Въпреки трудностите, през които компанията премина през тези 25 години, ние се стремим да задържаме своите служители, макар това невинаги да е икономически обосновано. Не подкрепяме практиката за назначаване на персонал според нарастващата натовареност и освобождаването му, когато работата намалява. Ние имаме различен подход. Приемаме предизвикателството и предпочитаме да задържим хората си и да намерим начин да ангажираме всеки от тях, пред това периодично да освобождаваме, а след това да търсим нови специалисти. Тук е мястото да отбележа, че един специалист в нашата област се развива в течение на 4 – 5 години. Това е периодът на задължително обучение по отделните методи, защото в неразрушаващия контрол няма близка специалност в учебните заведения. След това предстои натрупване на практически опит и явяване пред независима сертифицираща организация. През този период с оглед гарантиране на високо експертно ниво и качество на услугите, което е пряко обвързано с репутацията на компанията, той работи под наше наблюдение, което изисква допълнителни усилия и ресурс.

Освен изграждане на висококвалифициран и добре работещ екип, важен акцент във фирмената ни стратегия е подсигуряването на апаратура, отговаряща на повишените изисквания за качество на нашата работа. Това винаги е бил фокусът на управлението.

Ръководството на фирма Контролтест винаги е гледало напред във времето. Постоянно следи новостите в областта на неразрушаващия контрол и се стреми да ги въведе в своята дейност. Единствената пречка пред въвеждането на нови технологии в дейността е подсигуряването на средства за закупуване на съвременна апаратура, тъй като е необходима сериозна сума за инвестицията. През 2005 г. със спечелен проект по програма ФАР 2002 пред нас се откри възможност да внесем ново оборудване, което разшири дейността ни и позволи не само да задържим целия си екип, но и наложи разширяването му. За да запазим конкурентостта и доброто си име, сме поели не една рискова инвестиция и със собствени средства сме внедрили много иновативни технологии в областта на контрола на съоръжения. Тези инвестиции ни дадоха голямо предимство пред конкурентните фирми. В стремежа си да сме в крак с достиженията в областта на контрола потърсихме контакти с чужди партньори. През 1999 г. се свързахме с една от водещите световни фирми в контрола -А+ RTD Холандия. С тази фирма поддържаме близки контакти и до днес.

 

Кои Ваши отличителни качества са в основата на пазарния ви успех през последния четвърт век?

Равностойното професионално отношение към всеки един клиент винаги ни е носило изключително високи положителни оценки. Никога не сме подхождали с предубеждението, че едни клиенти са големи, а други – малки. Компетентният подход към работата, независимо какво е естеството на проекта, привлече вниманието на много компании, с които имаме дългогодишни партньорски отношения.

 

Кои от реализираните проекти оценявате като най-значими за развитието на компанията? Какви бяха основните предизвикателства, с които се срещнахте през годините?

Гордеем се с това, че повече от 20 години нашата компания взима участие във всеки голям структуроопределящ обект в страната. Сред тях са модернизацията на Медодобивния комбинат в Пирдоп (сега Аурубис), изграждането на газопровода Варна Галата - Провадия, където съвместно с фирма А+RTD Холандия извършихме контрола и на морската част на трасето. Други съществени проекти са проверка на резервоарните паркове на Държавен резерв, ОМВ, Сакса, голяма част от контрола на новата ТЕЦ Марица Изток 1 AES, участие в контрола на металните конструкции на моста до кв. Обеля за изграждането на метрото в София, зала Арена Армеец – София, конструкцията за ново оловно производство в КЦМ Пловдив, участие в контрола на новите мощности на Лукойл Нефтохим Бургас, договор с БМФ Бургас. Последният проект, в който участваме днес е изграждането на разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница.

За да се справим с предизвикателствата, свързани със създаването на добрата ни репутация, в началото ние работехме предимно нощем, а през деня се срещахме с потенциални клиенти, за да представим компетентния си подход и да ги запознаем с нашите възможности. В стремежа си да постигнем повече сигурност и стабилна позиция, решихме да се атестираме в съответствие със стандарт БДС EN 45001 и БДС EN 45002 с обхват основните методи за контрол на метали.

В началото офисът на фирмата се помещаваше в доста ограничено пространство. След това разширихме своята база и през 2000 г. предприехме инвестиция за закупуване на първата сграда в България, строена за нуждите на контрола. След оценка на нуждата от по-близък контакт с клиентите впоследствие взехме решение за създаване на първия ни офис извън София – този в Плевен. Постепенно с възлагане на работа на различни локации мрежата от офиси на Контролтест нарасна, като открихме такива в Стара Загора, Пловдив, Враца и Русе. С намаляване на работата в страната вследствие на икономическата криза, започнахме да обмисляме стратегия за заемане на пазарен дял и в други страни – Северна Македония, Република Хърватска, Република Турция, Белгия, Китай.

Като естествена стъпка в стремежа ни към постоянно усъвършенстване и поддържане на високо ниво на предлаганите услуги през 1997 г. предприехме действия за сертификация на системите за управление на качеството. Тогава установихме партньорските си отношения с Lloyds Register Quality Assurance. През март 1998 г. лабораторията към Контролтест стана първата българска фирма, притежаваща сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9002:1994 от Lloyds Register Quality Assurance в България.

 

На какво ще заложите в стратегията Ви за развитие за следващите 25 години?

Въпреки проблемите на пазара, и занапред смятаме да отстояваме завоюваните от Контролтест позиции чрез уважение към клиента, добра техническа обезпеченост, висококвалифициран персонал и стриктно спазване на изискванията на нормативните документи.
Top