РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КонтролтестСофия 1592, бул. Асен Йорданов 12

тел.факс/ +359 2 978 81 14, +359 2 978 67 88

e-mail: ndt@controltest.eu

• Котли – парни и водогрей-

ни с мощност над 116.3 kW

•Метални съдове

•Съдове за хладилни уреди

• Тръбопроводи за водна пара

• Газови съоръжения и инсталации

• Повдигателни съоръжения

• Асансьори товарни платформени

неразрушаващ контрол

механични изпитания

контрол на ел. величини

надзор на СПО

технически инспекцииTop