РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КонтролтестСофия 1592, бул. Асен Йорданов 12, тел.факс/ +359 2 978 81 14, +359 2 978 67 88

e-mail:ndt@controltest.eu, www.controltest.eu

НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ КОНТРОЛ НА ЕЛ. ВЕЛИЧИНИ ТЕХНИЧЕСКИ

ИНСПЕКЦИИ НАДЗОР НА СПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСВИЕТО

Изкуството да бъдеш първи!

НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ:

• Радиографичен контро

- филмов

- компютърен

• Ултразвуков контрол и измерване на дебелини

• Контрол с проникващи течности

• Магнитен контрол

• Вихровотоков контрол

• Дебелина на покрития върху магнитни подложки

• Визуален контрол

• Контрол на херметичност, плътност якост

• Искров контрол за непрекъснатост на покрития

• Контрол на твърдост

• Контрол за вибрации

• Химичен /спектрален/ анализ на материали

• Рентгенов анализ на сплави /РМI/

РАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ:

• якост на опън

• граница на провлачане

• относително удължение

• относително свиване

• огъване

• ударно огъване

• макроструктура на въглеродни

и низколегирани стомани

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000V:

• импеданс Zs

• изолационно съпротивление

• дефектно токови /Fi/ прекъсвачи

• заземяване и мълниезащита

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ

И СУПЕРВАЙЗЕРСКИ КОНТРОЛ:

Размерен и документен контрол.

Надзор при изпитания и пробен монтаж

на оборудване. Надзор на процеси, опаков-

ка и експедиция на готова продукция.

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СПО:

• Котли

• Тръбопроводи за водна пара

• Газови съоръжения и инсталации

• Повдигателни съоръжения

• Асансьори товарни платформени

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСВИЕТО:

Нотифицирана организация съгласно директива 2010/35/ EU – No.2413 „Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/”.Top