РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КонтролтестКОНТРОЛТЕСТ

бул. Асен Йорданов 12
София 1592 България
+359 2 978 81 14
+359 2 978 67 88
ndt@controltest.eu
www.controltest.eu

НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ
МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ
КОНТРОЛ НА ЕЛ. ВЕЛИЧИНИ
ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ
№ 288 НАДЗОР НА СПО
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТОTop