РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

КРИС 94, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КРИС 94Електроинженеринг, сервиз и

изграждане на вятърни паркове

9009 Варнабул. Сливница 230

тел.: 052/910 810

www.kris.bgTop