КРУ SMAirSet без отровния газ SF6 вече се предлага у нас от Schneider Electric

ЕлектроенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2022 • 30.03.2022

КРУ SMAirSet без отровния газ SF6 вече се предлага у нас от Schneider Electric
КРУ SMAirSet без отровния газ SF6 вече се предлага у нас от Schneider Electric
КРУ SMAirSet без отровния газ SF6 вече се предлага у нас от Schneider Electric


SmAirSet - КРУ без отровния SM6, предложена глобално от Schneider Electric - стъпи на българския пазар. Комплектната разпределителна уредба предлага алтернативно решение за вторична комутация СрН, като използва за изолация пречистен въздух вместо газ SF6. Освен пълното изключване на отровни газове и премахването на рисковете, свързани с тях, всички КРУ от серията SMAirSet са оборудвани с пълни дигитални функционалности за комуникация, събиране на данни и отдалечено управление, което е изключително предимство при плановите ремонти и позволява минимални времена за поддръжка.

Също така КРУ от серията са обект на иновации в моторните задвижвания. Новата серия разполага с моторни задвижвания CompoDrive изработени от високоустойчив композитен материал без нужда от смазване и устойчивост до 5000 операции. Моторните задвижвания са Plug & Play решение с време за инсталация до 40 минути при уредби без моторно задвижване и само 5 минути за подмяна при уредби с моторни задвижвания, което е предпоставка за минимални изключвания на уредбите и намалени разходи за поддръжка.

"Компаниите декларирали, че ще предприемат действия по намаляване на въглеродния отпечатък вече имат още една възможност за това. Намаляването на парниковите газове е една от основните инициативи за намаляване на глобалното затопляне. Освен оптимизацията на транспорта, използването на пластмаса и купуването на зелена енергия, нашите клиенти вече могат да оптимизират и използването на парниковите газове в уредбите си средно напрежение." каза Йордан Тотев, продуктов мениджър

Средно напрежение в "Шнайдер Електрик България".
Един от значимите пилотни проекти, осъществени с SM AirSet, e за градския транспорт в Милано. Освен преминаването към 1200 електрически автобуса Общината е предприела радикална екологична мярка, като е изградила и зелена електрическа инфраструктура за тях, която разчита именно на SM AirSet.


 

 

 

www.se.com/bg


Top