Кул Консулт: Предлагаме комплексни решения за повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Cool Consult е основана през 2006 г. от високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит. Нашият екип предлага пълна гама от услуги в областта на климатизацията, отоплението и вентилацията, от проектиране, реинженеринг на проекта (при необходимост), реализиране на проекта.

Друг аспект в нашата дейност е енергийната ефективност и свързаните с нея услуги - проектиране, консултиране и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградите и инсталациите. През 2012 г. фирмата получи лиценз за енергиен баланс и дизайн на пасивни къщи от Passive House Institute - Germany.

Възможностите за повишаването на енергийната ефективност на системите за отопление, вентилация, климатизация и производство на топла вода за битови нужди са много разнообразни. Подходите са различни в зависимост от конкретната сграда, като местоположение, предназначение и изисквания на инвеститора. В общия случай мерките, който предлагаме и прилагаме, са комплексни. Можем да направим условно разделение на системи за отопление и климатизация, системи за обработка на пресен въздух и системи за топла вода за битови нужди.

Системите за отопление са с най-голям дял в общия енергиен баланс. Сред вариантите, който ние предлагаме за високо ефективно отопление и охлаждане, са инверторните климатици. Те се характеризират с висока степен на енергийна ефективност. Осигуряват отлично пречистване на въздуха, ниско ниво на шум и се явяват перфектното решение за всеки дом и малък офис.

VRF (VRV) означава система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент. Това е начин за климатизация на сгради, който позволява висока ефективност. Посредством едно или няколко външни тела може да се отоплява и охлажда цяла сграда.

Системата е подходяща за климатизация на офиси, хотели, административни сгради, къщи, супермаркети и др. Системите са двутръбни и тритръбни с възстановяване на топлинната енергия. Тритръбните системи подобряват значително енергийната ефективност и правят системата идеално решение за изискванията на съвременните офис сгради, където някои помещения се нуждаят от охлаждане дори и през зимата.

Термопомпените системи имат много голям мощностен обхват на действие и могат да отопляват (охлаждат), различни по предназначение и размер сгради, както много големи промишлени обекти, така и офисни сгради и малки еднофамилни къщи. Термопомпените системи са във варианти вода-въздух, вода-вода, земя-вода.

Напоследък широко приложение намират и хибридните системи в различни варианти -

термопомпа с електрическа енергия, термопомпа с газ, термопомпена система с водни и фреонови крайни терминални устройства. Не трябва да изпускаме и високотемпературните термопомпени агрегати, които дават възможност за подмяна на генератора на топлина при запазване на вътрешната радиаторна инсталация.

От януари 2013 г. клиентите са много улеснени с въвеждането на нови сезонни показатели за енергийна ефективност SEER и SCOP. Показателят SEER е за охлаждащата мощност, а SСОР е за отоплителната мощност при типичен за охлаждане и отопление сезон. Стойностите на СОP, EER, SCOP, SEER формират енергийните класове на климатичните системи. Това позволява на потребителите да сравняват енергийна ефективност на агрегатите от различни производители, основани на хармонизиран стандартен тест, а именно EN 14511.

Контролирането на качеството на въздуха в дома и работната среда от голямо значение за нас. Европейски стандарт регламентира изискванията при проектиране и оценка на енергийната ефективност на сгради, насочени към качеството на въздуха в затворени помещения. При системите за обработка на пресен въздух първо търсим варианти за естествена организирана вентилация, нощна вентилация или комбинация от естествена организирана и принудителна вентилация.

При принудителната вентилация задължително прилагаме високоефективни рекуперативни топлообменници въздух/въздух. Малките рекупаративни камери за пресен въздух са подходящи за домове и малки офиси. За големи обществени и административни сгради решението с активна термодинамична рекуперация осигурява необходимия комфорт с минимум консумирана енергия.

Коментирайки мерките за повишаване на енергийна ефективност, не може да не споменем и системите за топла вода за битови нужди. Както при другите системи, и тук има разнообразни варианти. На този етап сме се фокусирали върху два основни подхода - получаване на топла вода от соларни системи и от термопомпени инсталации. Изборът на вариант е строго индивидуален и зависи от нужното количество топла вода, характеристиките на сградата и потенциала на наличните енергоносители.

Соларните системи се използват от дълго време и са добре познати. Термопомпените системи са друго много добро решение, защото могат да се използват само за производство на топла вода или да бъдат комбинирани за отопление и охлаждане и за топла вода.

Не на последно място, ключов елемент от системите за повишаване на енергийната ефективност на системите за отопление, вентилация и климатизация са системите за автоматизирано управление и мониторинг.

Параметрите, определящи качеството на вътрешния въздух, са: температура, относителна влажност, температура на оросяване, качество на въздуха в помещенията - чрез концентрацията на CO2.

При консултирането на нашите клиенти, започваме разговора с възможностите за пасивни мерки като засенчване, осигуряване на естествена светлина, преглед на потенциала на разполагаемите възобновяеми ресурси, възможности за намаляване на топлинните загуби и топлинни печалби и децентрализиране на системите.

При проектиране и реализирането на обекти ние залагаме основно на високата квалификация на нашия инженерен екип, което е нашата най-силна страна. В работата си използваме съвременни изчислителни методи за симулация и моделиране на поведението на флуидите в работните среди. Винаги търсим новите възможности в технологиите и прилагаме иновативен подход.

Стремим се за всяко приложение да предложим най-ефективното ОВК решение, като отговаряме и на най-специфичните изисквания. Сред целите ни е осъществяване на непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда, за да бъдат решенията ни максимално екологосъобразни.

Стараем се да отговаряме адекватно на все по-високите очаквания на обществото, като прилагаме европейските стандарти в сферата на енергийната ефективност и опазването на природните ресурси. Стремим се към едновременно предлагане на оптимални технически и икономически решения и спазване на предписанията на нормативната рамка.

Основна цел на внедряването на енергийно ефективни решения е повишаване на комфорта на микроклимата в сградите, намаляването на СО емисии и не на последно място понижаване на експлоатационните разходи на отопление, вентилация, климатизация и производство на топла вода за битови нужди. Тук е мястото да споменем и готвените финансови механизми за „Търгуеми бели сертификати”. Целта на белите сертификати е да спомогне за повишаване на енергийна ефективност по икономически ефективен начин.

Инж. Маргарита Янева, управител на Кул Консулт
Top