КВЕЛ изгради покривна централа във филиала си в Твърдица

Сп. Енерджи ревю - брой 4, 2012 • 17.09.2012 •

Наскоро плевенската фирма КВЕЛ изгради и пусна в експлоатация покривна фотоволтаична централа във филиала си в гр. Твърдица, съобщиха за сп. Енерджи ревю от офиса на компанията. „Целта е да се разработят варианти за такива ФЦ у нас, с които българския бизнес ще даде своя принос в ЕU за борбата с глобалното затопляне”, допълват от КВЕЛ.

През последните десет години компанията е утвърдена като една от водещите фирми в областта на проектирането и изграждането на системи за контрол на достъпа във всички негови разновидности. „В съответствие с възможностите и стратегията на ЕС за усвояване на енергийния потенциал на възобтовяемите енергийни източници (ВЕИ), КВЕЛ насочи своята дейност и към разработване и менажиране на проекти, свързани с производството на ВЕИ, както и предоставяне на консултации за кандидатстване по програми, свързани с евросубсидирането, разработването и управление на проекти по ПРСР”, коментират новата насока в дейността си от компанията.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top