РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДКомпенсиране флуктуации на производителността при възобновяеми енергийни източници

За разлика от конвенционалните енергийни централи, при които натоварването и производителноста могат сравнително бързо да се нагаждат едно към друго, при възобновяемите енергийни източници природните дадености са определящият фактор: скоростта на вятъра както и падът и обемът на водата се променят в кратки времеви рамки. От друга страна, електрическите генератори трябва по възможност да работят с постоянни обороти, за да произвеждат ток с желаната честота. Същевременно, от гледна точка на ефективността, е желателно тези равномерни обороти на въртене да се осигурят дори при ”малки движещи сили”. Това означава да се постигне достатъчно мощност при слаб вятър или малко вода.

Една възможност да се изпълнят споменатите изисквания при вятърната енергия е регулиране положението на перките на ротора. Конкретно това означава че, ъгълът на атака на перките се променя според силата на вятъра. По този начин оборотите на ротора се поддържат в желания диапазон, а при прекалено големи скорости на вятъра може да се задейства и така наречената ”спирачка при буря”. При водните турбини, като например тези на Каплан или Пелтон, се регулират не само лопатките на турбините (аналогично на вятърните), а и допълнителни управляващи елементи като отсекателят на струята и иглата на дюзата. По този начин се постига константно оптимално натоварване на работното колело.

Характерно и за двете технологии е това, че управлението често става посредством хидравлика. Тъй като между хидравличните маркучи и въртящите се машинни части трябва да има контактна точка - там се намират специални въртящи се съединения за хидравлично масло под високо налягане.

С цел постигане на дълъг живот и възможно най-малка поддръжка, в повечето случаи това са хидростатични ротационни съединения, които провеждат флуида по един или повече канала. Особено при водната енергия са необходими многоканални ротационни съединения, защото различните елементи се задействат и се нуждаят от различни налягания и дебит от хидравличната система. Важно е и това, ротационните съединения да могат надеждно да пренасят високи налягания (на места до 200 bar) и да са с конструкция, осигуряваща минимално износване. Така например, използваните лагери са от значение за това роторите и турбините да се въртят без радиално биене.

В заключение: За производителността на вятърни и водни електроцентрали ”голяма” роля играе и ”малката” част ротационно съединение – затова неговото качество е от толкова решаващо значение!

Производител: DEUBLIN GmbH

Ул. Насау 10; 65719 Хофхайм-Валау

Тел.: 06122/8002-0; Факс: 06122/15888

Интернет: http://www.deublin.de Доставка: ЛД ООД

1202 София, Ул. „Цар Самуил” 116

Тел.: 02/9269012, 9319730; Факс: 9269025

е-майл: info@ld-gmbh.com


Други рекламни публикации на ЛД


Top