РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛДМ БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДМ БЪЛГАРИЯЛДМ България, 1784 София, жк. Младост 1, бл. 42, ет. 12, ап. 57

Тел./факс: 974 63 11, GSM: 0888 925 766

e-mail: ldm.bg@stark-net.net, e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

Арматура за класическата и ядрена енергетика

Шибри, вентили, вентили КИП, клапи,

сферични кранове, специална арматура

Шибри S43

PN 63 - 400; DN 65 - 500;

Работна температура: до 600 оС

Вентили запорни и регулиращи V46.2/V40.2

PN 63 - 400; DN 10 - 50;

Работна температура: до 600 оС

Корпус: кован

Присъединяване: фланцево, на заварка

Работен флуид: вода, водна пара, газове и др. флуиди използвани в енергетиката и химическата промишленост.

Управление: ръчно и с ел. задвижване, нормално и взривобезопасно изпълнение, директива АТЕХ94/9/ЕО.

Изложение Експоенерджи, Булконтрола, Интер Експо Център, София 13 - 16 Април, зала 1, щанд А11,Top