РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛДМ БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДМ БЪЛГАРИЯПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА

•Развойна дейност

•Производство

•Продажба

•Сервиз

ЛДМ България

784 София, ж.к. Младост 1, бл. 42, ет. 12, ап. 57

тел./ факс: 974 63 11, GSM: 0888 925 766

e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com, e-mail: ldm.bg@stark-net.netTop