Лични предпазни средства в минния сектор

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2023 • 12.09.2023

  • Подземните мини са работна среда, потенциално излагаща работниците на редица рискове за здравето и безопасността им

  • Макар през годините индустрията да полага огромни усилия за осигуряването на по-безопасна работна среда, рисковете за миньорите не могат да бъдат елиминирани напълно

  • Понятието лични предпазни средства за мини и тунели обхваща широк спектър от продукти, сред които основни са защитните каски, респираторите, ръкавиците и очилата

 

Подземните мини са работна среда, потенциално излагаща работниците на редица рискове за здравето и безопасността им. Фактори като екстремни оперативни условия – температурни натоварвания, налягане, вентилационни проблеми, взривни дейности и злополуки с тежка техника, превръщат безопасността на работещите под земята в основен приоритет. Макар през годините индустрията да полага огромни усилия за осигуряването на по-безопасна работна среда, рисковете за миньорите не могат да бъдат елиминирани напълно.

Понятието лични предпазни средства (ЛПС) за мини и тунели обхваща широк спектър от продукти, сред които основни са защитните каски, респираторите, ръкавиците и очилата. През последните няколко десетилетия ЛПС за подземни дейности като минни операции и изграждане на тунели претърпяват значително развитие. Този напредък в областта дава възможност за по-безопасни и по-продуктивни операции в цялата индустрия, дори на отдалечени площадки или при работа с опасно оборудване.

 

Защитни каски

Статистически данни за трудови злополуки показват, че най-честата причина за наранявания на главата са удари от падащи предмети и удари с остри или твърди обекти. Последствията от такива сблъсъци зависят основно от кинетичната енергия на удара и формата и твърдостта на материала, който влиза в контакт с главата. Нараняванията, причинени от механични фактори, могат да засегнат кожата на главата, черепа, мозъка и вратните сегменти на гръбначния стълб. При екстремни случаи тези наранявания могат да доведат до трайно увреждане или дори до смърт.

Съгласно стандарт EN 397 най-разпространената и базова форма на ЛПС за предпазване на главата на работника е защитната каска за индустрията. Тези каски обикновено се изработват от полиетилен, ABS или фибростъкло, подсилено с полиестерни смоли. В зависимост от дизайна каските могат да имат връх, улей за дъждовна вода, вентилационни отвори или жлебове за закрепване на предпазни средства за очите, лицето и слуха.

Има работни места, където рисковете от наранявания на главата са толкова големи, че каските, отговарящи на стандарт EN 397, не са достатъчни, за да осигурят подходящата степен на защита. Примери за сектори, където има такива работни места, са минната дейност и строителството. В такива случаи оценката на риска определя, че служителите трябва да бъдат екипирани с каски за индустрията с високи характеристики, тоест такива, съответстващи на стандарт EN 14052. Тези каски предоставят същото ниво на защита при двойно по-силен удар, отколкото каските по EN 397. Те предпазват главата от вертикални и латерални удари и осигуряват повишено ниво на защита от удари с остри предмети.

Най-популярният метод за увеличаване на свойствата за поглъщане на удара и осигуряването на защита срещу латерални удари при каските за индустрията с високи характеристики е използването на подложки, които редуцират силите, предавани към главата на потребителя. Тези подложки обикновено са изработени от различни видове пяна с адекватни характеристики на деформация при удар, например полиуретан или полистирен с висока плътност.

Дизайнът на тези каски включва и по-стабилен метод за закрепване върху главата на потребителя, така че да се предотврати падането на шлема при удар, особено латерален такъв. Допълнителната стабилност се изразява в конструкцията на околожката, подбрадника и системата за закрепване на каската. По-добрата устойчивост на проникване се постига чрез използването на по-твърди материали, но осигуряването на допълнителна защита води до увеличаване на теглото на каската.

 

Челници

В зоните на мината, където не е инсталирано постоянно осветление, челниците са от съществено значение за ефективното и безопасно придвижване и работа на миньорите. Ключовите изисквания са челниците да бъдат издръжливи, лесни за експлоатация с ръкавици, да осигуряват достатъчна осветеност за цялата продължителност на една работна смяна и да бъдат възможно най-леки, без това да изисква компромис спрямо някой от предходните параметри.

В допълнение към основната им функция, някои от по-иновативните челници са интегрирани в комуникационните системи за минна безопасност. Благодарение на вградени в челниците радиоприемници миньорите могат да получават съобщения, предупреждения или инструкции за евакуация, като индикатор за постъпващо известие е примигването на лампата.

 

Защита на очите и лицето

Повечето минни оператори по света имат задължителни програми за предпазване на очите, които изискват от работниците да носят защитни очила, екрани или целолицеви респиратори в зависимост от дейностите, които се извършват, и от комбинацията от опасности, на които е изложен миньорът. За повечето минни дейности предпазните очила със странични екрани осигуряват достатъчна защита. Прахът в много мини може да бъде силно абразивен, което води до надраскване и бързо износване на предпазните очила с пластмасови (поликарбонатни) лещи. Поради тази причина в редица мини все още е разрешено използването на стъклени очила, макар те да не предоставят устойчивостта на удар, предлагана от поликарбонатните им аналози. Все още е необходим напредък при покритията против замъгляване и подсилващите покрития за пластмасови лещи. Тези покрития, които изменят молекулярната структура на повърхността на лещата, вместо само да се нанасят като филм, обикновено са по-ефективни и дълготрайни и могат да допринесат за изместване на стъклото като предпочитан материал при минни среди с абразивни частици.

Екрани за лице могат да бъдат носени, когато е необходима защита от заваръчни пръски, стружки или други големи летящи частици. Екранът може да бъде специализиран (като за заваряване) или да бъде прозрачен акрилен или поликарбонатен. Въпреки че екраните могат да разполагат със собствена лента за прикрепяне на главата, в минната дейност те нормално се закрепват чрез жлебове в каската на миньора. Екраните за лице са с такъв дизайн, че да могат бързо и лесно да бъдат повдигнати нагоре за инспекция на извършената работа или свалени върху лицето за защита при извършване на съответната дейност.

Целолицеви респиратори могат да се използват, когато има изискване и за дихателна защита срещу вещество, което дразни очите. Такива дейности се срещат по-често в надземните мини.

 

Дихателна защита

Най-често необходимата дихателна защита при минна дейност е срещу прах. Въглищният прах и много други прахове от околния въздух могат да бъдат ефективно филтрирани чрез достъпните респиратори, покриващи четвърт от лицето.

При заваряване, газо-кислородно рязане, употреба на разтворители, манипулиране с горива, взривна дейност и други операции могат да се отделят пренасяни по въздуха замърсители, които налагат употребата на респиратори с двоен филтър за отстраняване на прах, мъгла, изпарения, органични пари и киселинни газове. В тези случаи необходимостта от защита на миньора се определя от измерванията на концентрацията на замърсителите, които обикновено се извършват локално, с преносими уреди. Подходящият респиратор трябва да се използва, докато вентилационната система на мината не разсее замърсителя или намали концентрацията му до допустими нива. Някои частици, срещани в мини, могат да наложат използването на респиратор с положително налягане, оборудван с HEPA филтър.

 

Защита на слуха

Подземните превозни средства, машини и инструменти генерират високи нива на шум, които могат да доведат до дълготрайни увреждания на човешкия слух. Защитата обикновено се осигурява чрез антифони, покриващи ушите, които се прикрепят към каската на миньора чрез жлебове. Допълнителна защита може да се осигури чрез комбинирането на антифоните с тапи за уши. Тапите могат да се използват и самостоятелно или заради лични предпочитания, или защото жлебовете за аксесоари в каската на миньора са заети от екран за лицето или друго предпазно средство.

 

Защитно облекло

Работните ботуши за минна дейност могат да са или кожени, или гумени, в зависимост от това дали мината е суха или мокра. Минималните изисквания към ботушите са да са с напълно непробиваема подметка с композитен външен слой, предпазващ от подхлъзване, да са със стоманени капачки за защита на пръстите и метатарзални подложки. Въпреки че тези фундаментални изисквания не са се променяли в продължение на много десетилетия, има напредък в посока това ботушите да отговарят на тях и същевременно да са много по-леки и удобни от използваните преди няколко години.

Обичайното работно облекло в мините включва обикновени или устойчиви на пламък памучни гащеризони. Към тях обикновено се добавят светлоотразителни елементи, които правят миньорите по-видими за шофьорите на подземни превозни средства.

Ръцете се предпазват с работни ръкавици, изработени от памучно платно, подсилено с кожа. За по-специални дейности се предлагат много други различни видове ръкавици.


Top