РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛОКАТОР - К, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛОКАТОР - КУреди за проверка, тест и

анализ на фотоволтаици

Пълен набор прибори за обследване енергийната ефективност на

сгради и промишлени системи

Термовизионни камери

1401 София, жк. Гоце Делчев, бл. 258, вх. А

тел.: 02/9621881, факс: 02/9622139

e-mail:lokator@dir.bg

www.lokatork.comTop