РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Локатор-К, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Локатор-КЛОКАТОР-К ООД
Специализирана измервателна апаратура

Уреди за кабелна диагностика
с високо напрежение и свръх
ниска честота

Комбинирани решения
с измерване тангенс делта
и частични разряди

Уреди за изпитване на кабели
с AC/DC високо напрежение

PD-LT Компактни
локатори на
частични разряди

VCI-3 Измерители съпротивление на изолация
(мегаомметри), рефлектометри, ударно импулсни генератори,
решения за тест на фазова последователност и разпознаване
на кабел сред сноп от кабели и др.ЛОКАТОР-К ООД
ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.A
София 1404, България
Т.: + 359 2 9621881
Моб.: 0888 64 11 68
sales@lokatork.com
www.lokatork.comДруги рекламни публикации на Локатор-К


Top