РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Локатор, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛокаторЛОКАТОР-К ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА


• Преносими и стационарни пиранометри
(солариметри)
• Анализатори на I-V крива
• Измерители на съпротивление на изолация на
единичен модул, стринг и цели фотоволтаични
полета до 1500 V DC съгласно IEC 62446, дори и под
напрежение, с функция за детекция на повреден
модул
• Мултифункционални устройства за тест на
фотоволтаични системи при въвеждането им
в експлоатация
• Тестери за проверка и настройка на релейни
защити на PV централи
• Уреди за измерване производителността
на моно- и три-фазни PV системи с пълен анализ
на генерираната мощност съгласно EN 50160
• AC/DC TRMS 1000A 1500V измервателни клещи
и мултиметри с вградена термографска камера


www.lokatork.com
ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.A
София 1404, България
Тел.: + 359 2 9621881
Моб.: 0888 64 11 68
sales@lokatork.com

 Top