РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛОНГ МАН ХОЛДИНГЦялостни решения за вятърни паркове от

Ей Би Си Уинд Фарм ЕООД

През м. Юли, в землището на с. Дропла, общ. Балчик, „Ей Би Си Уинд Фарм” ЕООД изгради и присъедини към електропреносната мрежа на Е.ОН поредния свой обект - вятърна електроцентрала с инсталирана мощност 1MW, състояща се от един вятърен генератор с мощност 1 MW. Съоръжението е първи етап от ветроенергиен проект с обща инсталирана мощност 3 MW, който ще се реализира с изграждането на общо 3 броя турбини.

Плановете за проекта бяха обявени още през 2007г. В продължение на няколко години бяха правени замервания на ветровия потенциал, а събраните данни анализирани. Инвестиционният пооект беше разработен от „Лонг Ман” ООД, друга дъщерна компания на „Лонг Ман Холдинг” АД, специализирана в развитието и управлението на ветроенергийни проекти.

През последните години „Ей Би Си Уинд Фарм” ЕООД затвърди позицията си на коректен и търсен партньор при изграждането на вятърни паркове. До момента компанията е предложила цялостни решения при изграждането на над 30 вятърни генератора. Компанията е участвала в различни етапи от строителството на ветроенергийни обекти с общ капацитет над 200MW. В различните проекти компанията участва по основните направления на дейността си: монтаж на професионална измервателна апаратура, полагане на кабелни трасета 20kV и оптичен кабел, свързване с електропреносната мрежа, монтаж на турбини, пуск и провеждане на 72-часови изпитвания, технически мениджмънт и сервизна поддръжка.

Към настоящият момент „Ей Би Си Уинд Фарм” извършва технически мениджмънт на повече от 30 турбини.Top