РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ, Списание Енерджи ревю - специално издание, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛОНГ МАН ХОЛДИНГЛонг Ман ООД

Вятърни анализи и одити

Дейности по проектиране и развитие на проекти

Дейности по управление на проекти

Правен и технически одит при продажба на проекти

Административен мениджмънт по време на експлоатация

Ей Би Си Уинд Фарм ООД

Монтаж на професионална измервателна апаратура за анализ на потенциала на вятъра

Поддръжка на апаратурата и събиране на данни

Монтаж и демонтаж на вятърни генератори

Пуск на вятърни генератори и провеждане на 72 ч тестове

Управление и изпълнение на дейности в строителния процес

Полагане на кабелни трасета и свързаване с ел.мрежа

Технически мениджмънт и сервизна поддръжка

9000 Варна, ул. Княз Ал. Батенберг 12, Офис 7-8, тел: 359 52 622 650,e: info@longman-bg.com

9650 Каварна, Шабленско шосе, ВП Лонг Ман, моб: 359 898 418 489, e: info@abcwindfarm.com

www.longman-bg.comTop