РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛОНГ МАН ХОЛДИНГЛОНГ МАН ХОЛДИНГ- административно и техническо обслужване на вятърни паркове

Лонг Ман Холдинг е пионер във ВЕИ бранша в България и заедно с основните си компании Лонг Ман и Ей БИ Си Уинд Фарм продлжава да работи и да се усъвършенства въпреки трудностите във ВЕИ сектора в настоящия момент и преустановеното изграждане на нови ВЕИ проекти към момента.

Поради тази причина, компаниите му насочват усилията си към дейностите, съпътстващи работата на вече изградените проекти. Базирайки се на своя професионален опит, както и на екипа от млади специалисти и подкрепени от доверието на своите клиенти, Лонг Ман Холдинг е създал портфолио от услуги, което да осигури пълно и комплексно обслужване на фирмите, инвестирали във вятърната енергетика. Освен проектиране и реално изграждане на вятърни паркове, Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм предлагат услуги по административен и технически мениджмънт. Към настоящият момент оперират вятърни паркове с инсталирана мощност над 48MW.

Техническият мениджмънт и сервизната поддръжка на вятърните турбини е необходимо условие, за да могат те да функционират максимално ефективно. Работата на екипите обхваща планирана сервизна поддръжка, наблюдение и анализи като включване и изключване на турбините при планирани прекъсвания, преодоляване загуба на мрежата, записване на основните данни на турбините, наблюдение на работни данни, записване на грешки и анализ на причините, протоколиране и оценка на енергийното производство, визуален контрол, обмен на данни, поддръжка на ГРУ и площите под вятърните турбини, отстраняване на възникнали аварии, извършване на ремонтни дейности по турбини, ГРУ и кабелни трасета и др. Ей Би Си Уинд Фарм, специализирана в тези дейности, разполага с последно поколение техника за ремонт и възстановяване на увредени крила, благодарение на която може да се извършва ремонт на витлата на място в изключително кратки срокове. За целите на това направление, компанията има изградена високотехнологична сервизна база в района на Каварна.

Друга съществена услуга, която Лонг Ман Холдинг предлага на своите клиенти и е изпълнявана от Лонг Ман е подпомагане в осъществяването на практическите административни дейности свързани с експлоатацията

Ремонт и възстановяване на увредени крила на място в изключително кратки срокове.

на вятърните паркове.

Неразделна част от целия процес са ежемесечните контакти с електроразпределителното дружество при фактуриране на произведената електрическа енергия, снабдяването с гаранции за произход на произведена енергия, изпълняване на задължения към различни държавни органи за подаване на информация и изисквани документи, комуникация с общински администрации по отношение на дължими данъци и такси, застрахователни договори за турбини и енергетично оборудване, охрана и юридически консултации, свързани с промените в нормативната база, касаещи експлоатацията на вятърните паркове.

Администриране на вятърни паркове

Чрез сертифициране на двете основни компании, чрез които оперира, по международните станадарти за качество и безопасни условия на труд ISO 9001:2008 и OHSAS 18001, Лонг Ман Холдинг потвърждава качеството на услугите, които предлага и гарантира своята ангажираност и отговорност пред своите клиенти и партньори.

ЛОНГ МАН ООД

гр. Варна, ЖК Чайка,бл.196,ет.2,офис 3

тел/факс: 052 622 650, info@longman-bg.com

ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ ООД

Гр. Каварна, Шабленско шосе, ВП Лонг Ман

Тел/факс: 0570 8 32 99, info@abcwindfarm.comTop