РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛЮ МАР СТАТ" ООД, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛЮ МАР СТАТ• Проектиране, доставка, монтаж, гаранционна

и следгаранционна поддръжка на:

- отоплителни инсталации;

- соларни инсталации;

- ВиК инсталации;

- вентилационни инсталации;

- климатични инсталации.

• Oбследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;

• Поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност

„ЛЮ МАР СТАТ” ООД

Варна, ул.”Царевец”№10

тел./факс: 052/30 10 10Top