РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МАКИР-П, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МАКИР-ПИнвестиционно проучване

и проектиране в областта

на електротехниката

• Възобновяеми енергийни източници -

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ

• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV

• Въздушни и кабелни линии СрН и НН

• Жилищни, обществени и

производствени сгради

• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции

• Резервни източници на електро-

захранване - АВР, UPSр генератори

захранете Вашите идеи

с електричество...

... навсякъде...

... по всяко време

4002 Пловдив

бул. В. Априлов 20, ет. 4

тел.: 032/ 64 85 27

e-mail: project@makir.bgTop