РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Макир-П, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Макир-ПИнвестиционно проучване и проектиране в областта на електротехниката

• Жилищни, обществени и производствени сгради • Улично осветление, помпени и пречиствателни станции • Трафопостове, възлови станции, разпределителни уредби до 35 kV • Възобновяеми енергийни източници: МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ, Биомаса

• Резервни източници на електрозахранване - АВР, UPS, генератори • Въздушни и кабелни линии СрН и НН

захранете Вашите идеи с електричество... ... навсякъде... ... по всяко време

4002 Пловдив, бул. В. Априлов 20, ет. 4

тел.: 032/ 64 85 27, e-mail: project@makir.bg

www.makir.bgTop