РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МАКИР-П, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МАКИР-ПИнвестиционно проучване

и проектиране в областта

на електротехниката

• Жилищни, обществени и

производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми енергийни източници:

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ, Биомаса

• Резервни източници на електро-

захранване - АВР, UPS, генератори• Въздушни и кабелни линии СрН и НН

захранете

Вашите идеи

с електричество...

... навсякъде...

... по всяко време

4002 Пловдив, бул. В. Априлов 20, ет. 4

тел.: 032/ 64 85 27, e-mail: project@makir.bg

www.makir.bgTop