РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МАКРИС ГПХ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МАКРИС ГПХ- Кабелна арматура НН, СрН и ВН

- Електроарматура за кабели

и въздушни ел.проводи НН,

Ср и ВН

- Механични и хидравлични инструменти

за обработка

на кабели

- Електроинсталационни материали

- Редови клеми и аксесоари

- Автоматични предпазители, контакти, малки разпределителни табла

- Подемни механизми

- Измервателни уреди

- Предпазни средства, защита от пренапрежение

София 1360, ул. „3019” № 1

тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20

makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bulTop