РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Макс Вайзхаупт , Списание Енерджи ревю - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Макс ВайзхауптГОРЕЛКИТЕ WEISHAUPT ОТ СЕРИЯ WKMONO 80 - МОЩНИ И КОМПАКТНИ

Горелките от серия WKmono 80 - най-мощните дигитални моноблок горелки на фирма Weishaupt. С мощност до 17 000 kW, те са предвидени предимно за индустриално приложение в изпълнение на природен газ или като комбинирани горелки, работещи с две горива.

Мощни и компактни:

Въпреки относително компактната конструкция (дължина 1630 mm), спектърът на мощност на WKmono 80 достига от 1200 до 17 000 kW. Много от компонентите, като например смесителното устройство, произхождат от изпитаните WK дуоблок горелки и са перфектно съвместими.

Регулиране:

WKmono 80 са универсално приложими. Работят чрез модулиращо управление според капацитета на регулираната мощност - горивната мощност с обхвата си на регулиране може да се настрои според топлинната нужда.

Премислена конструкция:

Всички части са удобно разположени и лесни за обслужване. Смесителното устройство може да се приведе в позиция на сервиз вътре в горелката. Демонтиране на смесителни устройства с дължина до 700 mm може да се извърши през корпуса.

Универсален избор на гориво:

Подходящи за нафта EL, нафта EL A Bio 10, природен газ E, природен газ LL, както и пропан-бутан B/P.

Изпълнение според потребността на клиента: различни изпълнения според целта на приложение. На разположение са различни смесителни устройства за адаптиране към специални изисквания за вредни емисии. При изисквания за ултраниски нива на вредни емисии, Weishaupt разширява приложението на WK mono с версии NR и 3LN, като благодарение на разработеното смесително устройство се достига клас 2 на NOx- емисии при течни горива и клас 3 на NOx- емисии при газообразни горива.

Дигитално горивно управление:

Горелката Weishaupt WKmono 80 е снабдена серийно с горивно управление W-FM 100/200. Дигиталното горивно управление управлява икономичното използване на гориво и улеснява поддръжката и сервизното обслужване. Въвеждането в експлоатация се извършва постепенно чрез удобно за ползване меню. Модерните горивни технологии изискват прецизно дозиране на гориво и горивен въздух. Контролерът осигурява прецизната настройка, като така се повишава горивното КПД и се спестява гориво. Заедно с това, горелката може да се свърже към различни системи за контрол и управление, както и да се интегрира към системата за сградна автоматизация.

Честотно регулиране:

С честотен регулатор - за повече възможности. Със стартиране на вентилатора пусковият ток се ограничава до минимум. При експлоатация оборотите се адаптират според количеството горивен въздух. Така се пести от електроенергия и намалява шума.

O2 регулиране:

Основна за регулирането е ламбда сондата в системата за димни газове, която следи всички променливи фактори с цел изключително ефективното оптимизиране на количеството горивен въздух. А регулирането на кислорода спестява гориво.

Комбинирано CO/O2 регулиране:

Гаранция за висша степен на сигурност. CO емисиите се контролират постоянно. Ако се превиши зададената гранична стойност, горелката работи за кратко с по-висок излишък на въздух. Чрез O2 - регулирането горелката се връща отново на зададената стойност на кислорода. За да се избегнат критични ситуации в резултат на външни фактори, горелката извършва автоматично предпазно изключване.

На снимката е изобразена схема за управление на W FM200 със CO модул и O2 сонда.

MAX WEISHAUPT GMBH, Търговско представителство България

Бургас 8000, ул. Транспортна 7, Бизнес Център Кондоско, офис 22

тел. : +359 56 52 14 79, факс: +359 56 52 16 00

info@weishaupt.bg, www.weishaupt.bgTop