Мащабни ВЕИ проекти

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2014

400 MW вятърен парк в Северно море

Мащабни ВЕИ проектиМащабни ВЕИ проектиМащабни ВЕИ проекти

ПОДОБНИ СТАТИИ

През 2014 г. приключи изграждането на най-големия немски проект за офшорна вятърна електроцентрала в Северно море - 400-мегаватовия ветроенергиен парк Global Tech I. Централата е разположена на 100 километра от брега, на 40 м дълбочина и разполага с 80 турбини от 5-мегаватовия клас (AREVA Wind M5000-116) и собствен трафопост.

Предстои да бъде финализирана само работата по окабеляването. Подводен робот проверява дали 120-те км вътрешни кабели на парка са добре положени на правилната дълбочина в съответните изкопи на морското дъно. Присъединяването към електроразпределителната мрежа се очаква да стане в началото на 2015 г.

Проектът стартира през 2010 г. За компанията Global Tech I Offshore Wind, която е ангажирана с детайлното планиране и изграждане на вятърния парк, работят около 100 души. За платформата на дълбоководната подстанция Global Tech I са осигурени 38 човека денонощно, за да се гарантира оперативното въвеждане в експлоатация на турбините и ефективната работа на електроцентралата впоследствие.

Техническият проект на трансформаторната подстанция и вътрешното окабеляване са конфигурирани с резерви, така че да може да се осигури надеждна доставка на електрическа енергия за еквивалента на 445 000 домакинства. Оперативната контролна станция на вятърния парк е разположена в седалището на дружеството в Хамбург.

Фундаментите за вятърните турбини тежат по 900 тона и са високи 60 метра. „Метеорологичните условия бяха от съществено значение за вземането на решение за дизайна на фундаментите и за метода на монтаж. Изграждането на Global Tech I ни изправи пред морска дълбочина от 40 м и затова използвахме триподи. Те са закотвени на дъното, всеки с по три пилона.

Тъй като условията на терена на всичките 80 места са различни, дължината на пилоните беше изчислена индивидуално и достигна 45-70 метра. И накрая, пилоните бяха свързани за постоянно към структурата на трипода с помощта на специален течен бетон, което осигури на основата необходимия капацитет на натоварване спрямо турбината”, поясни Зьонке Фишер-Руи, участник в проекта.

„AREVA Wind успя предварително да сглоби роторните перки в терминала на JadeWeserPort. Районът е идеален, тъй като ротор с 3 перки може да бъде ефективно претоварен от ръба на кея директно върху монтажния кораб. В зависимост от разположението на палубите, корабите транспортираха два или четири ротора към строителната площадка.

Дълбоководното инсталиране на роторни перки с диаметър от 116 метра е особено предизвикателство, тъй като вятърът в Северно море е много силен. Монтажът на височина от 90 метра и стягането на ротора със 72 болта изискваше висока прецизност по време на работа”, допълниха инсталаторите.

Трафопостът за централата е построен в Ротердам и е изтеглен като плаващ блок към дълбоководния обект от пет съвместно работещи влекача. „Изминахме 360 км със скорост от 5 км/час. За да имаме време за това пътуване и за да можем да определим точните координати на мястото на трафопоста на обекта и да го монтираме, трябваше да чакаме за „прозорец” в климатичните условия с много малки вълни и слаб вятър.

Закотвихме трафопоста по екологосъобразен начин в морското дъно с иновативна вакуумна система. Този метод се използва за първи път при изграждането на дълбоководния вятърен парк в германската част на Северно море. Нашият трафопост устоя без проблем на силните бури миналата есен и дори е проектиран така, че да издържи на изключително високи вълни”, заяви Зьонке Шол, отговорник за монтажа на трафопоста.

300 MW фотоволтаичен парк до Бордо

В началото на месец ноември 2014 г. във Франция стартира проект за изграждане на 300 MW фотоволтаичен парк близо до Бордо. Инвеститорите от френската ВЕИ компания Neoen изразиха увереност, че това ще бъде най-големия фотоволтаичен парк в Европа. Проектът е на стойност 360 млн. евро и се очаква да бъде свързан към мрежата през октомври 2015 г.

Соларният парк ще бъде разделен на няколко отделни централи. Изграждането на всяка централа ще се осъществява от консорциум, включващ фирмите Eiffage-Clemessy, Schneider Electric и Krinner, които също ще отговарят за дейностите по експлоатация и поддръжка.

Ксавие Барбаро, президент на Neoen, определи проекта като „нова страница в историята на развитието на възобновяемата енергия във Франция”.

„Тези централи от най-големия фотоволтаичен парк в Европа ще демонстрират важната роля на фотоволтаиката в микса на френската и европейската енергетика”, допълни Барбаро.

За момента най-големият фотоволтаичен парк във Франция е Toul-Rosieres в района на Лорен с инсталирана мощност от 115 MW. Централата е с годишно производство от около 60 GWh.

Тя доставя електроенергия, достатъчна за нуждите на 55 000 души, и спестява 4600 тона СО2 емисии. Toul-Rosieres е инициирана и разработена от EDF Energies Nouvelles. Компанията ще я поддържа и експлоатира чрез дъщерното си дружество EDF En Services за срок от 20 години.

Фотоволтаичният парк се състои от три блока, всеки с мощност 55 MW, 36 MW и 24 MW, и е изграден в бивша военна авиобаза с площ над 520 хектара. Доставката на фотоволтаични панели за соларния парк Toul-Rosieres е изпълнена от First Solar. Инсталирани са приблизително 1,5 милиона тънкослойни фотоволтаични модули, оборудвани със SMA инвертори.

2 GW фотоволтаична централа в Тунис

TuNur е водещ проект за 2 GW фотоволтаична централа в тунизийската част на Сахара, който ще бъде свързан с европейската електрическа мрежа. Проектът е на етап получаване на разрешителни в Тунис и Европа, и се очаква изграждането му да стартира през 2016 г.

След завършването му до края на 2018 г. проектът ще осигури екологично чиста енергия за повече от 2,5 милиона домакинства. TuNur се разработва от Low Carbon - компания, инвестираща във възобновяема енергия, и Nur Energie, която се занимава с развитието на проекти за оползотворяване на слънчева енергия за битово потребление.

„С изобилието си от слънчеви и вятърни ресурси Африка предлага много възможности за инвестиции във възобновяемите енергийни източници. Според Института за енергетика на Европейската комисия 0,3% от слънчевата светлина, която огрява Сахара и пустини в Близкия Изток, може да обезпечи всички енергийни нужди на Европа. Инвестирането в тези райони е от решаващо значение за диверсификацията на енергийните доставки в бъдеще”, споделят инвеститорите.

„Мащабни ВЕИ проекти като TuNur могат да бъдат много конкурентни на енергийния пазар, доказвайки, че възобновяемите енергийни източници имат бизнес смисъл. Чрез овладяване на енергията от слънцето ние можем да оспорим другите начини за производство на енергия като например ядрената енергия или изгарянето на изкопаеми горива, които имат множество дългосрочни негативни ефекти.

Мащабните соларни проекти в Европа и Африка са важна част от диверсификацията и сигурността на енергийните доставки за Европа, като същевременно създават икономика с ниски въглеродни емисии”, коментира Рой Бедлоу, главен изпълнителен директор на Low Carbon.

“Проектът TuNur ще спомогне за прокарването на тази стратегия и ние заедно ще се превърнем във фактор по отношение на усилията за осигуряване и намаляване на въглеродните емисии в Европа на достъпна цена”, допълва Кевин Сара, главен изпълнителен директор на Nur Energie.

Low Carbon наскоро увеличи дела си в Nur Energie, за да се превърне в един от най-големите акционери на дружеството. Досега чрез своите инвестиции Low Carbon е финансирала устойчиви инициативи с капацитет за възобновяема енергия, надвишаващ 350 MW.Ключови думи: Global Tech I, Neoen


Top