РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Макс Вайзхаупт ТП, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Макс Вайзхаупт ТПМоноблокова горелка Weishaupt monarchТ WM50

С горелките monarchТ WM се продължава над 60-годишната успешна серия Monarch. Съвременната техника в комбинация със солидна конструкция прави тази мощна горелка универсално приложима.

MonarchТ WM50

След горелките серия WM10, 20 и 30 сe реализира успешно и серия WM50 с мощност до 11 000 kW (50 Hz). При WM50 е обърнато специално внимание на компактния дизайн и ниските нива на шум при работа. За да се постигне тази цел, заедно с въздуховода, се обновява изцяло и управлението на въздушните клапи. Специалният дизайн на корпуса, отваряемият въздуховод и новата технология при въздушните клапи повишава ефективността на вентилатора и допринася за по-голяма мощност и по-ниска консумация на енергия. Контролът на въздушните клапи осигурява висока степен на линейност също и в ниския диапазон на мощност, а в комбинация със серийно вградената звукоизолация допринася за безшумна работа.

Съвременни горивни технологии

Въвеждането в експлоатация е лесно чрез блок за управление и индикация. Въпреки компактния си дизайн, всички компоненти са леснодостъпни, като например смесително устройство, въздушни клапи и контролер. По този начин дейностите по поддръжка и сервиз се извършват удобно и бързо. Чрез блока за управление и индикация функционирането на горелката се настройва също много лесно.

Съвременните горивни технологии изискват прецизно и постоянно възпроизводимо дозиране на гориво и горивен въздух. Само по този начин се осигуряват оптимални горивни стойности за дълъг период от време. Дигиталният контролер на горелки WM50 осигурява оптимални горивни стойности, винаги възпроизводими стойности за настройка и лесно боравене. Освен това, по-голям обхват на регулиране осигурява управляваната чрез сервомотор регулиращата втулка в смесителното устройство.

Вграденият интерфейс позволява предаване на цялата необходима информация и команди към по-висша контролна система. Ако е необходимо, чрез модем може да се извършва дистанционно управление, контрол и диагностика.Top