РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МЕТИКС, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МЕТИКСМЕТИКС

Комплектни трансформаторни постове, КРУ „UniSwitch” до 24 kV, ел. табла, електроапаратура

КРУ 24 кV СВС АВВ - вакуумен прекъсвач VD4/S с релейна защита и модул за телемеханично управление предназначен за монтаж в трафопостове за фотоволтаични и водни електрически централи и ветрогенераторни паркове.

Петрич, 2850, Промишлена зона

тел.: +359/745/60 743, факс: +359/745/60 742

e-mail: metix@metix.bg

София, жк Мотописта-II част, ул. Рикардо Вакаини, бл. 5

тел.: +359/2/869 06 96, факс: +359/2/958 93 34, sales@metix.bgTop