РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Метикс, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МетиксМетикс
КЪДЕТО ИМА ЕНЕРГИЯ

• Комплектни Трансформационни Постове
• Електрически табла
• Разпределителни Уредби до 24kV "UniSec"
• Ел. Апаратура

Метикс ООД е единственият производител на
територията на Република България, притежаващ
лиценз от 2013 г. за производство на Въздушно
изолирани Комплекни Разпределителни Уредби
"UniSec" 24kV, 1250kV, 25kV по лиценз на АВВ.
Това е най-новият и модерен продукт от гамата за
Вторична дистрибуция в Световен мащаб.

www.metix.bg
тел.: +359 745 60 743
e-mail: metix@matix.bg

 Top