Международен панаир за ВЕИ и енергийна ефективност RoEnergy 2012

Сп. Енерджи ревю - брой 5, 2012 • 26.11.2012 •

От 28 до 30 ноември т. г. в Тимишоара, Румъния ще се проведе петото издание на международното изложение за възобновяема енергия и енергийна ефективност RoEnergy, съобщиха организаторите от R.E.S. Group. Сред основните акценти на изложението са фотоволатични инсталации и слънчеви колектори: моно- и поликристални, аморфни фотоволатични модули; АС инвертори, PV кабели и кабелни компоненти; фотоволтаично улично осветление; интегриране на фасадни фотоволтаични инсталации; хибридни системи; комбинирани слънчеви топлинни и газови системи; слънчево охлаждане; системи за концентрация на слънчевата термална енергия; биомаса, биогаз и течни биогорива; водноелектрическа, вятърна и геотермална енергия; хибридни автомобили; пасивни къщи и др. Паралелно с изложението ще се проведе конференцията “Солар Енерджи”, организирана в сътрудничество с New Energy Sources Association, както и конференция на тема “Биоенергията - енергията на бъдещето”.

Top