Международният ядрен форум 2018 с акцент върху подходите за управление на АЕЦ

Ядрена енергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2018

Международният ядрен форум 2018 с акцент върху подходите за управление на АЕЦ

Традиционната международна ядрена конференция “Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност”, организирана от Българския атомен форум (Булатом), ще се проведе между 6 и 8 юни т. г. във в. к. “Ривиера”, Варна.

Събитието ще бъде открито с поздравителни адреси от председателя на Булатом Богомил Манчев, вицепрезидента на Република България Илиана Йотова, министъра на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев и председателя на Агенцията за ядрено регулиране Лъчезар Костов.

По време на пленарната сесия в първия ден от конференцията ще бъдат обсъдени възможностите за строителство на нова ядрена мощност в България, състоянието и бъдещите планове на ядрения сектор на Чехия, както и опитът в удължаването на срока на експлоатация на енергоблоковете в Украйна.

Програмата във втория ден на форума ще продължи с паралелно провеждане на две секции, съответно на тема “Перспективи в развитието, експлоатацията и поддръжката на ядрени съоръжения - нови подходи” и “Технологии и практики при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.

Преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво - обмен на информация за изпълнение на подобни проекти”. Сред акцентите в рамките на първата секция ще бъдат теми като обещаващи цифрови системи за измерване и контрол, възможности за съкращаване на разходите за една нова атомна централа и др.

Във втората секция експерти от Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” ще представят организацията на радиационния и дозиметричен контрол при изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация, както и резултати от работата на Цех за намаляване на размерите и дезактивация. Като част от следобедната програма на 7 юни е предвидена постерна сесия.

Последният ден от конференцията ще бъде посветен на изпълнението на проекта за удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй. Участниците във форума ще представят актуална информация за удължаването на срока на експлоатация на реакторната установка и строителните конструкции на блок 6, управлението на стареенето на корпусите на реакторите на енергийни блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй, както и за възможностите за удължаване на срока на експлоатация на помпеното оборудване в АЕЦ. Програмата за 8 юни включва още и панел за обмяна на информация и опит със студенти от български университети.
Top