РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyЗНАНИЕТО Е СИЛА

Висока енергийна плътност в малък обем

Microchip Technology вече предлага импулсни захранващи модули в интегрално изпълнение, разработени специално за телекомуникационни, индустриални и SSD приложения, където габаритите са от значение. Тези продукти са в корпуси с подобрено топлоотдаване, като в тях са включени индуктивните и капацитивни компоненти, за да се получи капсулован енергопреобразувател. Компактните корпуси улесняват разработката на платката, пестят място и елиминират проблемите с пасивните компоненти, които често са причина за нежелана електромагнитна интерференция (EMI).

Характерни предимства

• Предлага се многообразие от модули (малки и големи, съобразени с конкретното приложение)

• Висока енергийна плътност и интегрирани магнитни и пасивни компоненти

• Отлични работни характеристики (КПД, термични, реакция на преходни процеси)

• Гарантирана надеждност (тествани на енергийни и термични претоварвания)

• Ниска EMI (CISPR 22 Class B за модулите)

www.microchip.com/powerpromo

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели. © 2017 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20005637A. MEC2128Bul07/17Top