РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyОптимизирайте решенията

за USB захранване

UPD360 – USB захранващ контролер

Контролерът за захранвания UPD360 на Microchip е USB-IF сертифициран USB Type-C™/

PD контролер. В UPD360 са интегрирани функционалните блокове, необходими за

USB Type-C и PD комуникация, което включва мощни VCONN FET транзистори и силови

контролери за портовете. UPD360 може да работи в автономен или в съвместен режим,

комуникирайки с микроконтролери, embedded контролери или USB хъбове по

I2C/SPI интерфейс. UPD360 може да бъде използван при проектиране на приложения,

изискващи USB свързаност, използващи алтернативни протоколи (напр. Display Port)

и управляващи електрическа мощност до 100 W през USB Type-C конектори.

Най-важното:

• Функционалност за USB Type-C и захранващ контролер

• Интегрирано импулсно силово стъпало

• Интегрирани VCONN FET транзистори

• Поддръжка на “dead battery” функция

I2C/SPI интерфейс

www.microchip.com/UPD360

Името и логото на Microchip, логото на Microchip, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. USB Type-C и USB-C са търговски марки на USB Implementers Forum. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели. © 2017 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002566A. MEC2190Bul11/17Top