РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyPIC® & AVR®

микроконтролери

Заедно възможностите

ни са неограничени

Вие желаете да направите технологиите по-интелигентни, по-ефективни

и общодостъпни. Призванието на Microchip е разработката на продукти и

средства, които решават вашите развойни проблеми и отговарят на бъдещите ви

потребности. Портфолиото на Microchip, обхващащо над 1200 8-битови PIC® и AVR®

микроконтролери, е не само най-голямото в бранша – то включва и най-модерните

технологии, за да подобри системната производителност, като едновременно

намали консумацията на енергия и времето за проектиране. С общо над 45-години

опит в разработката на широко използвани и ценовоефективни микроконтролери,

Microchip е вашият предпочитан доставчик с история и традиции в иновациите.

Ключови характеристики

Автономни периферни блокове

Ниска енергоконсумация

Върхова надеждност

Лесно проектиране

Името и логото на Microchip, логото на Microchip logo, PIC и AVR са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на

регистрираните им притежатели. © 2018 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010130A. MEC2116BBul03/18Top