РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyВашето приложение е уникално
Персонализирайте своя проект чрез гъвкави интегрирани периферни блокове

Ние от Microchip знаем, че вашият проект е уникален. Ето защо нашите продукти ви осигуряват надежден набор от интегрирани периферни модули за широк спектър от приложения:
• За да добавите впечатляващи функции за визуализация и интуитивно тъч-управление
• За да свържете своето приложение към света - по кабел или безжично
• За да управлявате двигатели и енергийни потоци
• За да защитите данните в приложението

Персонализирайте своя продукт чрез вградена периферия и спестете време и разходи за проектиране.

Персонализирайте своя проект на www.microchip.com/FlexibleFunctions


Името и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали
търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010187A. MEC2287Bul05/19Top