РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyУмни решения за ускорена разработка
Градивни средства, осигуряващи оптимална интелигентност на проекта

С развитието на технологиите все повече устройства изискват системи с
определено ниво на интелигентност. Microchip е в челните редици на това развитие,
осигурявайки богато портфолио от решения, които ви помагат:

• С лекота да постигнете подходящата степен на интелигентност на своя проект
чрез нашето богато портфолио от 8-, 16- и 32-битови микроконтролери,
микропроцесори и цифрови сигнални контролери
• Ефективно да разработвате разнообразни проекти чрез гъвкави периферни
модули и функции
• Да ускорите времето за разработка чрез нашите интуитивни развойни среди,
цялостни примерни проекти, безплатни софтуерни библиотеки и инструменти за
автоматизирано генериране на програмен код.

Научете как Microchip може да ускори достигането до готовност за производство,
като ви осигури решения, които са интелигентни, свързани и сигурни.


Постъпете умно www.microchip.com/Smart

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002769A. MEC2237A-Bul-06-19Top