РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyВърхови аналогови решения
от лидера при микроконтролерите?

Ако разглеждате Microchip само като производител
на микроконтролери, време е да ви изненадаме
Историята на успеха на Microchip не би била пълна без нашите аналогови
продукти. Историята ни като водещ доставчик на решения, осигуряващ богато
портфолио и всестранна поддръжка на проекти, не се ограничава с нашите
постижения при микроконтролерите.
Ние също така предлагаме висококачествени и лесни за приложение линейни,
силови и интерфейсни компоненти, термосензори и компоненти за работа с
аналогови и цифрови сигнали. Комбинацията им в портфолиото на Microchip
осигурява решения за широк спектър от приложения, поставящи най-
разнообразни изисквания.
Вие получавате богатство от възможности, гъвкавост и увереност при избора на
най-подходящото решение за своя проект, независимо от неговите изисквания
и ограничения. Възползвайте се от нашия опит, познания и цялостни системни
решения, за да спестите време и да опростите процеса на разработка.

Стартирайте историята на своя успех на
www.microchip.com/Real-Analog

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20006063A. MEC2243A-BUL-08-19Top