РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyИзмерване на околния свят
Решения за подготовка на сигнали

Прехвърлянето на мост между аналоговия свят, в който живеем, и света
на цифровата обработка е сложна задача. Компонентите за обработка на
смесени сигнали, линейните и интерфейсните интегрални схеми на Microchip
дават възможност на проектантите с лекота и прецизност да събират, следят
и преобразуват широк спектър от сигнали, за да подобрят продуктите, които
разработват. В добавка към богатата гама от прибори с общо приложение,
ние разполагаме с високопроизводителни компоненти, които ще ви помогнат
да удовлетворите и най-строгите изисквания на своя проект.

Запознайте се с всички възможности за подготовка на сигнали,
които предлагаме!


Открийте всички възможности на www.microchip.com/Signal

Името и логото на Microchip name и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други
страни. Всички други търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20006064A. MEL2244A-BUL-10-19Top