РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyДобавете цифрови възможности
към аналоговото си управление

 

Комбинирайте бързината на аналоговия контролер с универсалността
на цифровия микроконтролер

 

Никоя система не може да функционира без надеждно токозахранване.
Нашата фамилия от продукти с цифрово микропрограмно управление на
силовата аналогова част (Digitally Enhanced Power Analog - DEPA) комбинира
бързината на аналоговия ШИМ (PWM) контролер с богатите възможности
за конфигуриране, осигурени от 8-битовияPIC® микроконтролер (MCU).
Тази комбинация позволява добавянето на цифрова функционалност към
утвърденото в практиката и надеждно аналогово управление, която гарантира
бърза реакция при преходни процеси, висока ефективност, стабилност по фаза
и амплитуда. Възможността за регистриране и реакция на промените чрез
съответни алгоритми повишава надеждността на цялата система и позволява
при необходимост добавянето на диагностични и комуникационни функции.
Едночиповото решение разполага с високоволтов вход
и управлява широк диапазон от токове и напрежения на
изхода си. Това ще ви позволи да осигурите надеждно
функциониране в нестабилни условия. Открийте как
можете да използвате богатите възможности на нашите
DEPA продукти в следващия си проект.

 

Ключови предимства
• Бързо и ефективно енергопреобразуване чрез аналогово управление
с обратна връзка по ток
• Гъвкаво управление благодарение на интегриран микроконтролер
• Динамично установяване на хардуерни защити за надеждна работа

 

www.microchip.com/FlexiblePower

 

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20006124A. MEC2309A-BUL-12-19Top