РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyСтартирайте работа с PolarFire® FPGA


Развойни комплекти за улеснено прототипиране на приложения


Програмируемите логически матрици (FPGA) PolarFire® осигуряват най-
ниската енергоконсумация при FPGA със средна плътност на гейтовете,
както и сигурност, удовлетворяваща изискванията за отбранителни
приложения плюс изключителна надеждност. Ние предлагаме широка
гама от развойни комплекти, които ще ви помогнат да се запознаете с
функционалността и възможностите на FPGA фамилията PolarFire и ще
улеснят бързия ви старт в прототипирането на продукти и приложения.
Освен това осигуряваме леснодостъпни демонстрационни указания,
приложна документация и примерни схеми на проекти, които ще
ускорят пазарното представяне на вашите разработки.

 


• PolarFire FPGA Video and Imaging Kit (комплект за видео и обработка
на изображения): Включва двойни 4K сензори за камера и
многобройни интерфейси към дисплеи, осигуряващи бързо и
ефективно запознаване с възможностите за обработка и рендиране
на изображения с висока резолюция.
• PolarFire Evaluation Kit (комплект за запознаване и оценка на
възможностите): Напълно функционална развойна платформа,
включваща 300K LE PolarFire FPGA, 4 GB DDR4 памет на платката,
SFP корпус, SMA конектори, PCIe® слот конектор и RJ45 конектори.
• PolarFire Splash Kit (широко достъпен комплект): Ценово ефективна
развойна платка, поддържаща високоскоростни протоколи и
вградени средства за измерване на консумацията на енергия.

Научете как да стартирате прототипирането на вашите приложения
още днес.

www.microchip.com/design-centers/fpgas-and-plds


Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2020 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00003383A. MEC2319A-BUL-05-20Top