РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyЗахранвания за утрешния ден

Силови SiC решения за зареждане на акумулатори с повишено
напрежение


В много електрически превозни средства (EV) други силови приложения вече са достигнати
технологичните граници за ефективно използване на мощните силициеви електронни прибори.
Тези приложения изискват подобрен КПД на системата, висока токова плътност и температурна
стабилност – параметри, които могат да бъдат осигурени чрез използване на полупроводникови
прибори от силициев карбид (SiC). Нашите потребителски ориентирани референтни схемни
решения помагат на инженерите, разработващи силови електронни системи, да изберат най-
удачната комбинация от SiC Шотки диоди (SBD), SiC MOSFET транзистори и dsPIC33 цифрови
сигнални контролери (DSC), и да ускорят процеса на проектиране.

Microchip разполага с богата гама от 700 V, 1200 V, и 1700 V базирани на силициев карбид
продукти, удовлетворяващи изискванията на различни приложения и пазари. Прибавете към това
нашия ангажимент за качество, безпроблемни доставки и поддръжка, и ще получите екосистема,
готова да ви помогне в създаването на продуктите на утрешния ден. Държейки на думата си,
Microchip предлага референтни решения за 3-фазна корекция на фактора на мощността (PFC),
които включват съответните схемотехнически файлове и дават възможност на клиентите на
компанията да съкратят времето за разработка на прототипи. На нашия сайт са достъпни за всеки,
който би желал да ги използва, PLECS и SPICE симулационни модели.

www.microchip.com/SiC

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки
на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2020 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. MEC2337-ENG-10-20Top