РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyЕлиминирайте шума

Бързи и надеждни сензорни интерфейси за работа
в неблагоприятни условия

Микроконтролерите (MCU) от фамилията ATtiny1627 разполагат с 12-битов диференциален АЦП,
снабден с усилвател с програмируем коефициент на усилване (PGA), който позволява измерване на
сигнали с малка амплитуда, възстановяване на сигнали при високо ниво на шума, както
и високоскоростно преобразуване на сигнали за приложения в реално време. Фамилията ATtiny1627
е директно съвместима с MCU фамилиите tinyAVR® 1 и 0, което осигурява безпроблемна миграция.

Фамилията ATtiny1627 е изключително подходяща за сензорни възли, както и за малки и ефективни
управления. С помощта на наличните до два USART-а, можете лесно да реализирате различни
комуникационни интерфейси. Приложенията в сензорни възли обхващат пасивни инфрачервени
(PIR) детектори за движение, измерване на сигнали от термодвойки, измерване на ток през ниски
съпротивления, шунтови и магнитни енкодери. Вторият USART, с който разполага фамилията
ATtiny1627, осигурява комуникация с различни интерфейси в рамките на самото приложение.

Ключови характеристики
• Бърза и точна обработка на сигналите благодарение на 12-битовия АЦП
• Измерване на сигнали с малка амплитуда чрез PGA
• Подобрено шумопотискане чрез вградени функции за хардуерно натрупване
на данни и дискретизация с излишък (oversampling) до 1024 отчета


Името и логото на Microchip, логото на Microchip и
tinyAVR са регистрирани търговски марки на Microchip
Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на
съответните им регистрирани притежатели.
© 2021 Microchip Technology Inc. Всички права запазени.
DS30010230B. MEC2371-BUL-04-21

microchip.com/attiny1627Top