РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyЧувствителен на допир, сигурен, универсален

Работи с различни формати на екрана и поддържа функционална сигурност

Представяме ви MXT1296M1T — първия представител на новото поколение M1 maXTouch® контролери за чувствителни на допир екрани. Като използвате възможностите за лесно реконфигуриране на обработката на сигнала за допир на MXT1296M1T ще намалите разходите и усилията за разработка.

Благодарение на патентованата maXTouch технология за прецизна и надеждна обработка на сигнали от чувствителни на допир екрани, базирани както на взаимен капацитет, така и на собствен капацитет, новият MXT1296M1T се адаптира към дисплеи със съотношение на страните от 1:1 до 5:1 без да се налага модифициране на фърмуера. Освен това той предлага различни клиентски комуникационни интерфейси, добър контрол на радиочестотните емисии, развити функции за самотестване и сензорна диагностика, осигуряващи поддръжка на функционална сигурност ASIL-B в съответствие с ISO 26262.


Ключови предимства

• Лесно реконфигуриране на канала за сигнал за допир без модификации на фърмуера
• Поддръжка на функционална сигурност ASIL-B по ISO 26262
• Гъвкави клиентски комуникационни интерфейси, осигуряващи съвместимост с бъдещи топологии на контролерите за дисплеи
• Поддръжка на работа с няколко пръста и с дебели ръкавици при защитни покрития от различни материали
• Управление на сигнала с висока разделителна способност, намаляващо радиочестотните емисии
• Софтуерен драйвер с maXTouch технология, наличен за най-популярните автомобилни операционни системи (Linux®, Android™, QNX)
• Бърза и лесна разработка с maXTouch Studio и готови за използване развойни комплекти


microchip.com/MXT1296M1T


Името и логото на Microchip, логото на Microchip и maXTouch са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2022 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00004393A. MEC2417A-BUL-05-22
Top