РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyНови PolarFire® SoC FPGA с висока термична
и енергийна ефективност

Двойна производителност при енергоконсумация наполовина

Локалните (Edge) изчислителни системи се нуждаят от компактни програмируеми енергоефективни
прибори и възможно най-малко отделяна топлина, за да се елиминира нуждата от вентилатори и други
топлоотвеждащи елементи при високи нива на изчислителни ресурси. Нашите програмируеми логически
матрици от тип едночипова система (SoC FPGA) Our PolarFire® се справят с това предизвикателство, като
осигуряват оптимизирана енергоефективност и високоустойчива Linux® съвместима RISC-V базирана
микропроцесорна подсистема за работа в реално време.

PolarFire SoC програмируемите логически матрици предлагат единствения в бранша базиран на RISC-V
архитектура процесорен комплекс от високоустойчив клас с 2 мегабайта (MB) L2 кеш и поддръжка на DDR4
памет с ниска енергоконсумация (LPDDR4), с водещия PolarFire FPGA производствен процес.

Преодолейте предизвикателствата, свързани с енергоконсумацията, габаритите, цената и сигурността
при всевъзможни приложения включително интелигентни embedded решения за машинно зрение и
автомобилни, индустриални, комуникационни, отбранителни и IoT системи с термични ограничения, при
които не са допустими компромиси по отношение на консумацията на енергия и производителността.

Ключови характеристики

• Високоустойчиви RISC-V базирани микропроцесори за работа в реално време

• 55% по-ниска енергоконсумация при 8,000 CoreMarks

• Продуктови плътности от 460K логически елемента (LEs)

• 12.7G приемо-предаватели, мултипротоколна 10Gb поддръжка

• Най-малките корпуси с габарити 11x11 mm

 

 

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са
регистрирани търговски марки на Microchip Technology
Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали
търговски марки са собственост на регистрираните им
притежатели. © 2022 Microchip Technology Inc.

Всички права запазени. MEC2435A-BUL-10-22

 

microchip.com/polarfiresoc

 

 Top