РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip Technology 

 

Хибридни силови задвижващи модули за електрически изпълнителни механизми

Намалете времето за разработка, габаритите и теглото на електрическите системи за авиацията


Авиационните производители, ангажирани със създаването на електрифицирани в повишена степен летателни апарати (More Electric Aircraft - MEA), се стремят да заменят традиционните хидравлични задвижвания на много от системите с електрически, за да намалят теглото и да опростят конструкцията им. Нашата нова фамилия хибридни силови модули дава възможност за реализиране на интегрирани и конфигурируеми силови решения за авиационни приложения.

Хибридните силови задвижващи модули са мощни полупроводникови устройства с висока степен на интеграция, които позволяват намаляване броя на използваните компоненти и опростяване на системния дизайн. Те включват конфигурируеми силови прибори с тройна мостова топология, които могат да бъдат изпълнени по традиционна силициева, или SiC (силициево карбидна) технология.

Можем да ви предложим 12 различни варианта – както с базирани на силициев карбид металноксидни полеви транзистори (SiC MOSFET), така и с биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT).


Ключови характеристики

• Компактност и ниско тегло

• Висока импулсна честота, позволяваща създаване на компактни и по-високоефективни системи

• Множество външни силови прибори, улесняващи реализацията на ограничения по входен ток

• Опционални допълнителни възможности – плавен старт, интерфейс за захранване на соленоиди, функция за регенеративно спиране и термични сензори за външен мониторинг на натоварването на схемата

microchip.com/HybridPowerDrives

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2023 Microchip Technology Inc.

Всички права запазени. MEC2476A-BUL-05-23Top