РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyEthernet мрежови процеси с изисквания към времето за изпълнение

Разкрийте възможност за синхронизация на критични процеси в индустриалната автоматизация


Нашето портфолио от Ethernet комутационни продукти осигурява високоскоростно и ценово ефективно решение на разработчиците, които търсят синхронизация по време в широки граници, резервираност, управление и приоритизация за своите приложения в областта на операционните и информационните технологии (OT/IT).

Като се възползвате от осигуряването на поддръжка на събития, ориентирана към чувствителни към времето за изпълнение (TSN) мрежови системи, вие можете изцяло да се доверите на пълната ни гама от продукти, сред които са LAN9662, LAN9668, и SparX-5i Ethernet комутаторите. В добавка, LAN9662 разполага с хардуерен изпълнителен модул в реално време, който осигурява поддръжка на PROFINET при TSN и Open Platform комуникация (OPC) за крайни точки с Unified Architecture Field eXchange (UAFX).

Можете да разработвате мощни решения в областта на чувствителните към времето за изпълнение приложения в индустриалната автоматизация с възможности за осигуряване на 4 до 64 порта и комутация на лента за обмен до 200 Gbps. Мрежовите решения за чувствителни към времето на изпълнение приложения улесняват синхронизацията на критични процеси, която е от изключително значение при разработката на надеждни мрежови системи, съответстващи на съвременните изисквания към управлението на системи за процесна автоматизация.

 

microchip.com/EthernetSwitches

 

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са запазени търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2023 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. MEC2523A-BUL-10-23Top