РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

MICROCHIP, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MICROCHIPРешения от Microchip за електронни

уреди за отчитане на комунални услуги

Serial

EEPROMs

AnalogDigital Signal

Controllers

Microcontrollers

Името и логото Microchip, логото Microchip и логото PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски

марки споменати тук са собственост съответните им компании. © 2010, Microchip Technology Incorporated. Всички права запазени. ME248/Bul/03.10-D

Не би ли било чудесно...

www.microchip.com/meter

Intelligent Electronics start with Microchip

... да имате гъвкава измервателна платформа, която ви позволява да променяте своя измервателен уред

според изискванията на проекта?

... ако имахте пълна гъвкавост при проектирането и избор от хардуерни или фърмуерни изчислителни модули?

... ако разполагахте с безплатни Ethernet, USB и RF решения, включително TPC/IP стек и най-малкия ZigBee™

съвместим стек за AMR приложения (автоматизирано отчитане на измерванията).

... ако можехте да получите всичко това от един и същ доставчик?

Познайте какво...

Всичко това и още много ви очаква в Microchip.

Независимо дали работите върху модерна система за интелигентна

телеметрия или върху най-евтин монофазен електромер, Microchip

може да ви помогне. Нашите местни специалисти в областта на

измервателните уреди за отчитане на комунални услуги могат да ви

помогнат във всеки аспект на вашия проект за измервателен уред. Не

просто експерти в доставката на микроконтролери, EEPROM и аналогови

решения, приложните инженери от нашия международен екип могат да

ви помогнат със софтуерни примери или методи за калибриране, както

и с пълна гама от референтни проекти. Нашата международна мрежа

от центрове за регионално обучение може да ви помогне бързо да

стартирате работата с нова MCU архитектура или да ви обучат в областта

на най-новите методи за аналогово проектиране.

Свържете се с нас на metering@microchip.com или посетете нашия уеб

сайт за измервателни уреди за отчитане на комунални услуги.

За повече информация посетете: www.microchip.com/meterTop